Banca Naţională a României Sigla-BNR

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2019 un sold de 390 089,8 milioane lei. Faţă de luna martie 2019, aceasta a crescut cu 1,8 la sută (1,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2018 masa monetară s-a majorat cu 9,9 la sută (5,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2019
(mil. lei)
apr. 2019/
mar. 2019
%
apr. 2019/
apr. 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 241 701,9 3,4 14,4
Numerar în circulaţie ** 70 251,3 1,0 10,3
Depozite overnight *** 171 450,6 4,4 16,1
M2 (masa monetară intermediară) 390 089,8 1,8 9,9
M1 241 701,9 3,4 14,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 148 387,9 -0,7 3,3
M3 (masa monetară în sens larg) 390 089,8 1,8 9,9
M2 390 089,8 1,8 9,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2019
(mil. lei)
apr. 2019/
mar. 2019
%
apr. 2019/
apr. 2018
%
Masa monetară (M3) 390 089,8 1,8 9,9
Active externe nete** 182 085,5 4,8 13,8
Active interne nete*** 208 004,2 -0,6 6,6

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna aprilie 2019 cu la 0,6 sută (0,03 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2019, până la nivelul de 256 540,2 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,0 la sută (0,4 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,02 la sută). Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,6 sută (3,4 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 11,0 la sută a componentei în lei (6,6 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 1,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2019
(mil. lei)
apr. 2019/
mar. 2019
%
apr. 2019/
apr. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 256 540,2 0,6 7,6
Credit neguvernamental în lei: 169 387,4 1,0 11,0
– gospodăriile populaţiei 98 654,2 1,0 15,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 70 733,2 1,1 5,5
Credit neguvernamental în valută: 87 152,8 -0,1 1,6
– gospodăriile populaţiei 36 791,3 -1,1 -8,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 361,4 0,6 10,4

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna aprilie 2019 cu 2,5 la sută faţă de luna martie 2019, până la 100 867,8 milioane lei. La 30 aprilie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 0,1 la sută (-3,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2018.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2019 cu 2,0 la sută faţă de luna martie 2019, până la nivelul de 337 393,8 milioane lei și au crescut cu 9,9 la sută (5,6 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2019
(mil. lei)
apr. 2019/
mar. 2019
%
apr. 2019/
apr. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 337 393,8 2,0 9,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 222 036,4 2,3 7,2
– gospodăriile populaţiei 123 042,2 1,4 8,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 98 994,2 3,4 5,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 115 357,5 1,4 15,5
– gospodăriile populaţiei 83 364,9 0,6 18,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 31 992,6 3,4 7,5

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 123 042,2 milioane lei, iar faţă de luna aprilie 2018 au înregistrat o creştere de 8,3 la sută (4,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,4 la sută, până la 98 994,2 milioane lei. La 30 aprilie 2019, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 5,8 la sută (1,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2018.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 1,4 la sută faţă de luna martie 2019, până la nivelul de 115 357,5 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 24 243,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 15,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 13,1 la sută).

La 30 aprilie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 0,6 la sută (0,01 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,7 la sută). La 30 aprilie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 18,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 16,4 la sută) faţă de 30 aprilie 2018.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 3,4 la sută (2,8 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare au crescut cu 3,5 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare exprimate în lei s-au majorat cu 7,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 5,2 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8 859,1 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 92 008,7 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2019).