Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2020 un sold de 439 076,0 milioane lei. Faţă de luna martie 2020, aceasta a crescut cu 1,2 la sută (0,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2019 masa monetară (M3) s-a majorat cu 12,6 la sută (9,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2020
(mil. lei)
apr. 2020/
mar. 2020
%
apr. 2020/
apr. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 291 388,9 1,7 20,6
Numerar în circulaţie ** 80 622,1 3,9 14,8
Depozite overnight *** 210 766,7 0,9 22,9
M2 (masa monetară intermediară) 439 076,0 1,2 12,6
M1 291 388,9 1,7 20,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 147 687,1 0,2 -0,5
M3 (masa monetară în sens larg) 439 076,0 1,2 12,6
M2 439 076,0 1,2 12,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2020
(mil. lei)
apr. 2020/
mar. 2020
%
apr. 2020/
apr. 2019
%
Masa monetară (M3) 439 076,0 1,2 12,6
Active externe nete** 199 275,7 0,8 9,4
Active interne nete*** 239 800,3 1,5 15,3

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna aprilie 2020 cu 0,5 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2020, până la nivelul de 271 124,4 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,1 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,6 la sută (-0,9 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,9 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,7 la sută). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,7 sută (2,9 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 7,4 la sută a componentei în lei (4,6 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 2,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,6 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2020
(mil. lei)
apr. 2020/
mar. 2020
%
apr. 2020/
apr. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 271 124,4 -0,5 5,7
Credit neguvernamental în lei: 181 925,4 -0,6 7,4
– gospodăriile populaţiei 111 210,2 -0,2 12,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 70 715,2 -1,2 -0,03
Credit neguvernamental în valută: 89 199,0 -0,4 2,3
– gospodăriile populaţiei 33 679,7 -0,4 -8,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 55 519,3 -0,4 10,2

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna aprilie 2020 cu 3,0 la sută faţă de luna martie 2020, până la 130 090,0 milioane lei. În raport cu aprilie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 29,0 la sută (25,6 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna aprilie 2020 cu 0,7 la sută faţă de luna martie 2020, până la nivelul de 378 431,7 milioane lei și au crescut cu 12,2 la sută (9,2 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2019.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 63,7 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,8 la sută față de luna martie 2020, până la 241 143,2 milioane lei, iar faţă de luna aprilie 2019 au înregistrat o creştere de 8,6 la sută (5,8 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2020
(mil. lei)
apr. 2020/
mar. 2020
%
apr. 2020/
apr. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 378 431,7 0,7 12,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 241 143,2 0,8 8,6
– gospodăriile populaţiei 137 986,5 3,4 12,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 103 156,7 -2,5 4,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 137 288,5 0,6 19,0
– gospodăriile populaţiei 98 904,1 1,4 18,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 38 384,4 -1,6 20,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 3,4 la sută față de luna martie 2020, până la 137 986,5 milioane lei, iar faţă de luna aprilie 2019 au înregistrat o creştere de 12,2 la sută (9,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 2,5 la sută (până la 103 156,7 milioane lei) față de luna martie 2020 și au crescut cu 4,2 la sută faţă de luna aprilie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 36,3 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,6 la sută faţă de luna martie 2020, până la nivelul de 137 288,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,2 la sută, până la 28 353,1 milioane euro). Comparativ cu aprilie 2019, indicatorul, exprimat în lei, a crescut cu 19,0 la sută (majorarea a fost de 16,9 la sută dacă acesta este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,4 la sută (1,2 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2020; exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,1 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 18,6 la sută (majorarea a fost de 16,6 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 1,6 la sută (-1,9 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2020 (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 2,0 la sută). Comparativ cu aprilie 2019, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 20,0 la sută (exprimate în euro, acestea au crescut cu 17,9 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 18 783,9 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2020), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 111 306,0 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2020).