Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2021 un sold de 503 531,7 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,9 la sută (0,4 la sută în termeni reali 1) faţă de luna martie 2021, iar în raport cu aprilie 2020 s-a majorat cu 14,7 la sută (11,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2021
(mil. lei)
apr. 2021/
mar. 2021
%
apr. 2021/
apr. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 348 796,7 1,5 19,7
Numerar în circulaţie ** 92 643,9 2,4 14,9
Depozite overnight *** 256 152,9 1,2 21,5
M2 (masa monetară intermediară) 503 531,7 0,9 14,7
M1 348 796,7 1,5 19,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 154 734,9 -0,6 4,8
M3 (masa monetară în sens larg) 503 531,7 0,9 14,7
M2 503 531,7 0,9 14,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2021
(mil. lei)
apr. 2021/
mar. 2021
%
apr. 2021/
apr. 2020
%
Masa monetară (M3) 503 531,7 0,9 14,7
Active externe nete** 244 180,0 4,8 22,6
Active interne nete*** 259 351,7 -2,6 8,1

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna aprilie 2021 cu 1,0 la sută faţă de martie 2021 (0,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 293 559,1 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 70,3 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 29,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,3 la sută (0,4 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,3 la sută (4,9 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 13,5 la sută a componentei în lei (9,9 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 2,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 4,0 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2021
(mil. lei)
apr. 2021/
mar. 2021
%
apr. 2021/
apr. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 293 559,1 1,0 8,3
Credit neguvernamental în lei: 206 428,8 1,3 13,5
– gospodăriile populaţiei 123 469,6 1,4 11,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 82 959,2 1,2 17,3
Credit neguvernamental în valută: 87 130,3 0,3 -2,3
– gospodăriile populaţiei 30 101,7 -1,3 -10,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 028,7 1,2 2,7

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna aprilie 2021 cu 2,4 la sută faţă de luna martie 2021, până la 158 176,0 milioane lei. În raport cu aprilie 2020, acesta a crescut cu 21,6 la sută (17,8 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2021 cu 0,6 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 433 339,5 milioane lei și cu 14,5 la sută (10,9 la sută în termeni reali) faţă de aprilie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 65,2 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,8 la sută față de luna martie 2021, până la 282 466,4 milioane lei şi cu 17,1 la sută (13,5 la sută în termeni reali) faţă de aprilie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2021
(mil. lei)
apr. 2021/
mar. 2021
%
apr. 2021/
apr. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 433 339,5 0,6 14,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 282 466,4 0,8 17,1
– gospodăriile populaţiei 157 099,3 1,2 13,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 125 367,1 0,4 21,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 150 873,1 0,1 9,9
– gospodăriile populaţiei 109 418,2 0,1 10,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 454,9 -0,2 8,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,2 la sută față de luna anterioară, până la 157 099,3 milioane lei, iar faţă de luna aprilie 2020 au înregistrat o creştere de 13,9 la sută (10,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,4 la sută (până la 125 367,1 milioane lei) față de luna precedentă și cu 21,5 la sută (17,7 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 34,8 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,1 la sută faţă de luna martie 2021, ajungând până la nivelul de 150 873,1 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 30 636,0 milioane euro). Comparativ cu luna aprilie 2020, indicatorul a crescut cu 9,9 la sută, exprimat în lei și cu 8,1 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,1 la sută faţă de luna martie 2021, până la 109 418,2 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,1 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 10,6 la sută (8,8 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,2 la sută faţă de luna martie 2021, până la 41 454,9 milioane lei (-0,1 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu aprilie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 8,0 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 6,2 la sută).

1Conform Comunicatului de presă nr. 121 din 13 mai 2021, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna aprilie 2021 a fost de 100,45 faţă de martie 2021 şi 103,24 faţă de aprilie 2020.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 978,4 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 147 197,6 milioane lei (solduri la 30 aprilie 2021).