Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii aprilie 2022 un sold de 569 722,7 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,4 la sută (-3,2 în termeni reali1) față de luna martie 2022, iar în raport cu aprilie 2021 s-a majorat cu 13,1 la sută (-0,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2022
(mil. lei)
apr. 2022/
mar. 2022
%
apr. 2022/
apr. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 408 474,9 0,5 17,1
Numerar în circulaţie ** 99 331,0 0,5 7,2
Depozite overnight *** 309 143,9 0,5 20,7
M2 (masa monetară intermediară) 569 722,7 0,4 13,1
M1 408 474,9 0,5 17,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 161 247,8 0,2 4,2
M3 (masa monetară în sens larg) 569 722,7 0,4 13,1
M2 569 722,7 0,4 13,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2022
(mil. lei)
apr. 2022/
mar. 2022
%
apr. 2022/
apr. 2021
%
Masa monetară (M3) 569 722,7 0,4 13,1
Active externe nete** 243 990,1 -0,4 -0,1
Active interne nete*** 325 732,6 1,1 25,6

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna aprilie 2022 cu 1,1 la sută față de martie 2022 (-2,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 339 949,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,6 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,0 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,5 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 15,8 la sută (1,8 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 19,6 la sută a componentei în lei (5,1 la sută în termeni reali) și a majorării cu 6,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (6,3 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2022
(mil. lei)
apr. 2022/
mar. 2022
%
apr. 2022/
apr. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 339 949,0 1,1 15,8
Credit neguvernamental în lei: 246 885,9 1,0 19,6
– gospodăriile populaţiei 141 480,1 0,8 14,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 105 405,8 1,3 27,1
Credit neguvernamental în valută: 93 063,1 1,5 6,8
– gospodăriile populaţiei 26 341,9 -1,0 -12,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 66 721,2 2,5 17,0

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 s-a majorat în luna aprilie 2022 cu 0,7 la sută față de luna martie 2022, până la 165 124,4 milioane lei. În raport cu aprilie 2021, acesta a crescut cu 4,4 la sută (-8,2 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2022 cu 0,4 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 480 615,1 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 10,9 la sută (-2,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 62,4 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,5 la sută față de luna martie 2022, până la 299 966,7 milioane lei. Comparativ cu luna aprilie 2021, acestea au crescut cu 6,2 la sută (-6,6 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2022
(mil. lei)
apr. 2022/
mar. 2022
%
apr. 2022/
apr. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 480 615,1 0,4 10,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 299 966,7 0,5 6,2
– gospodăriile populaţiei 158 159,7 0,8 0,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 141 807,0 0,05 13,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 180 648,5 0,3 19,7
– gospodăriile populaţiei 127 014,9 1,6 16,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 633,6 -2,7 29,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,8 la sută față de luna anterioară, până la 158 159,7 milioane lei și s-au majorat cu 0,7 la sută (-11,5 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 0,05 la sută (până la 141 807,0 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna aprilie 2021 au înregistrat o creștere de 13,1 la sută (-0,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 37,6 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 0,3 la sută față de luna martie 2022, ajungând până la nivelul de 180 648,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,2 la sută, până la 36 509,4 milioane euro). Comparativ cu luna aprilie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 19,7 la sută (19,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută față de luna martie 2022, până la 127 014,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,5 la sută, până la 25 669,9 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,1 la sută (15,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 2,7 la sută față de luna martie 2022, până la 53 633,6 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aprilie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 29,4 la sută (28,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 115 din 11 mai 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2022 a fost de 103,74 față de martie 2022 și 113,76 față de aprilie 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 20 706,5 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 144 417,9 milioane lei (solduri la 30 aprilie 2022).