Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii august 2020 un sold de 452 793,9 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,5 la sută (atât în termeni nominali, cât și în termeni reali 1) faţă de luna iulie 2020, iar în raport cu august 2019 s-a majorat cu 14,3 la sută (11,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2020
(mil. lei)
aug. 2020/
iul. 2020
%
aug. 2020/
aug. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 306 969,5 1,9 22,6
Numerar în circulaţie ** 83 926,0 1,0 15,2
Depozite overnight *** 223 043,5 2,2 25,7
M2 (masa monetară intermediară) 452 793,9 1,5 14,3
M1 306 969,5 1,9 22,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 145 824,4 0,7 -0,1
M3 (masa monetară în sens larg) 452 793,9 1,5 14,3
M2 452 793,9 1,5 14,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2020
(mil. lei)
aug. 2020/
iul. 2020
%
aug. 2020/
aug. 2019
%
Masa monetară (M3) 452 793,9 1,5 14,3
Active externe nete** 221 943,9 0,9 17,3
Active interne nete*** 230 850,0 2,1 11,4

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna august 2020 cu 0,9 la sută faţă de luna iulie 2020 (evoluție similară și în termeni reali), până la nivelul de 274 493,1 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,2 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,6 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,1 la sută (exprimat în euro, indicatorul a scăzut cu 0,1 la sută).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 3,7 sută (1,0 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 6,3 la sută a componentei în lei (3,6 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 1,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 3,8 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2020
(mil. lei)
aug. 2020/
iul. 2020
%
aug. 2020/
aug. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 274 493,1 0,9 3,7
Credit neguvernamental în lei: 187 836,6 1,2 6,3
– gospodăriile populaţiei 115 148,7 1,0 10,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 687,9 1,5 0,8
Credit neguvernamental în valută: 86 656,4 0,1 -1,5
– gospodăriile populaţiei 32 422,3 -0,8 -8,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 234,2 0,7 2,9

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna august 2020 cu 1,9 la sută faţă de luna iulie 2020, până la 135 982,0 milioane lei. În raport cu august 2019, acesta a crescut cu 29,7 la sută (26,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna august 2020 cu 1,6 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 389 666,0 milioane lei și cu 14,0 la sută (11,1 la sută în termeni reali) faţă de aceeași lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,5 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 2,2 la sută față de luna iulie 2020, până la 251 169,6 milioane lei, şi cu 12,7 la sută (9,8 la sută în termeni reali) faţă de august 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2020
(mil. lei)
aug. 2020/
iul. 2020
%
aug. 2020/
aug. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 389 666,0 1,6 14,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 251 169,6 2,2 12,7
– gospodăriile populaţiei 140 632,6 0,2 12,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 110 537,0 4,8 12,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 138 496,5 0,5 16,5
– gospodăriile populaţiei 100 179,0 0,5 16,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 38 317,5 0,4 17,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,2 la sută față de luna anterioară, până la 140 632,6 milioane lei, iar faţă de luna august 2019 au înregistrat o creştere de 12,9 la sută (10,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 4,8 la sută (până la 110 537,0 milioane lei) față de luna precedentă și cu 12,4 la sută (9,5 la sută în termeni reali) faţă de luna august a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,5 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,5 la sută faţă de luna iulie 2020, ajungând până la nivelul de 138 496,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 28 612,6 milioane euro). Comparativ cu luna august 2019, indicatorul a crescut cu 16,5 la sută, exprimat în lei și cu 13,9 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,5 la sută faţă de luna iulie 2020, până la 100 179,0 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,3 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,2 la sută și de 13,5 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 0,4 la sută faţă de luna iulie 2020 (0,2 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu august 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 17,6 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 14,9 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 237 din 10 septembrie 2020, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna august 2020 a fost de 99,95 faţă de iulie 2020 şi 102,68 faţă de august 2019.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 645,3 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 125 336,8 milioane lei (solduri la 31 august 2020).