Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2019 un sold de 422 628,6 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2019, aceasta a crescut cu 2,6 la sută (2,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2018 masa monetară (M3) s-a majorat cu 10,9 la sută (6,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2019
(mil. lei)
dec. 2019/
nov. 2019
%
dec. 2019/
dec. 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 276 935,5 4,3 17,8
Numerar în circulaţie ** 74 122,4 0,3 9,5
Depozite overnight *** 202 813,1 5,9 21,1
M2 (masa monetară intermediară) 422 628,6 2,6 10,9
M1 276 935,5 4,3 17,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 145 693,1 -0,5 -0,2
M3 (masa monetară în sens larg) 422 628,6 2,6 10,9
M2 422 628,6 2,6 10,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0.0 0.0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2019
(mil. lei)
dec. 2019/
nov. 2019
%
dec. 2019/
dec. 2018
%
Masa monetară (M3) 422 628,6 2,6 10,9
Active externe nete** 181 847,4 0,4 9,2
Active interne nete*** 240 781,2 4,3 12,3

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna decembrie 2019 cu 0,4 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2019, până la nivelul de 267 574,3 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,6 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 1,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,9 la sută). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,6 sută (2,4 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,3 la sută a componentei în lei (5,0 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 1,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2019
(mil. lei)
dec. 2019/
nov. 2019
%
dec. 2019/
dec. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 267 574,3 -0,4 6,6
Credit neguvernamental în lei: 180 993,1 0,3 9,3
– gospodăriile populaţiei 108 742,7 0,6 13,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 250,4 -0,1 3,2
Credit neguvernamental în valută: 86 581,2 -1,9 1,3
– gospodăriile populaţiei 34 315,8 -0,9 -8,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 265,4 -2,5 8,7

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna decembrie 2019 cu 3,3 la sută faţă de luna noiembrie 2019, până la 116 212,2 milioane lei. În raport cu decembrie 2018, creditul guvernamental s-a majorat cu 10,1 la sută (5,9 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2019 cu 3,1 la sută faţă de luna noiembrie 2019, până la nivelul de 367 686,8 milioane lei și cu 11,5 la sută (7,2 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2019
(mil. lei)
dec. 2019/
nov. 2019
%
dec. 2019/
dec. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 367 686,8 3,1 11,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 241 686,2 3,8 9,7
– gospodăriile populaţiei 131 134,4 2,5 9,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 110 551,7 5,4 10,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 126 000,6 1,8 15,3
– gospodăriile populaţiei 91 264,5 2,0 16,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 34 736,1 1,2 12,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,5 la sută față de luna noiembrie 2019, până la 131 134,4 milioane lei, iar faţă de luna decembrie 2018 au înregistrat o creştere de 9,0 la sută (4,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 5,4 la sută (până la 110 551,7 milioane lei) față de luna noiembrie 2019 și cu 10,5 la sută faţă de luna decembrie 2018.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 1,8 la sută faţă de luna noiembrie 2019, până la nivelul de 126 000,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,7 la sută, până la 26 363,8 milioane euro). Comparativ cu decembrie 2018, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 15,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 12,5 la sută).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 2,0 la sută (1,6 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2019; exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 2,0 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, creșterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei a fost de 16,5 la sută (majorarea a fost de 13,6 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 1,2 la sută (0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2019 (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,1 la sută). Comparativ cu decembrie 2018, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 12,3 la sută (exprimate în euro, acestea au crescut cu 9,5 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 661,8 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 106 550,4 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2019).