Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2020 un sold de 487 450,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 2,1 la sută (1,8 la sută în termeni reali 1) faţă de luna noiembrie 2020, iar în raport cu decembrie 2019 s-a majorat cu 15,3 la sută (13,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2020
(mil. lei)
dec. 2020/
nov. 2020
%
dec. 2020/
dec. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 337 558,6 2,7 21,9
Numerar în circulaţie ** 88 162,8 0,2 18,9
Depozite overnight *** 249 395,9 3,6 23,0
M2 (masa monetară intermediară) 487 450,5 2,1 15,3
M1 337 558,6 2,7 21,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 149 891,9 0,9 2,9
M3 (masa monetară în sens larg) 487 450,5 2,1 15,3
M2 487 450,5 2,1 15,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2020
(mil. lei)
dec. 2020/
nov. 2020
%
dec. 2020/
dec. 2019
%
Masa monetară (M3) 487 450,5 2,1 15,3
Active externe nete** 236 505,5 9,3 30,1
Active interne nete*** 250 945,0 -3,8 4,2

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna decembrie 2020 cu 0,5 la sută faţă de luna noiembrie 2020 (0,1 la sută în termeni reali), până la nivelul de 282 370,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,5 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,8 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 30,5 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,2 la sută (scădere cu 0,1 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,5 la sută (3,4 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 8,5 la sută a componentei în lei (6,3 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 0,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 2,5 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2020
(mil. lei)
dec. 2020/
nov. 2020
%
dec. 2020/
dec. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 282 370,0 0,5 5,5
Credit neguvernamental în lei: 196 320,8 0,8 8,5
– gospodăriile populaţiei 118 648,5 0,5 9,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 77 672,3 1,2 7,5
Credit neguvernamental în valută: 86 049,2 -0,2 -0,6
– gospodăriile populaţiei 31 229,1 -1,3 -9,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 820,1 0,4 4,9

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna decembrie 2020 cu 2,6 la sută faţă de luna noiembrie 2020, până la 145 588,9 milioane lei. În raport cu decembrie 2019, acesta a crescut cu 25,3 la sută (22,7 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2020 cu 2,6 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 420 793,9 milioane lei și cu 14,4 la sută (12,1 la sută în termeni reali) faţă de decembrie 2019.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 65,2 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 3,8 la sută față de luna noiembrie 2020, până la 274 379,0 milioane lei, şi cu 13,5 la sută (11,2 la sută în termeni reali) faţă de decembrie 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2020
(mil. lei)
dec. 2020/
nov. 2020
%
dec. 2020/
dec. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 420 793,9 2,6 14,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 274 379,0 3,8 13,5
– gospodăriile populaţiei 151 428,0 2,7 15,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 122 950,9 5,2 11,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 146 415,0 0,4 16,2
– gospodăriile populaţiei 105 252,0 0,7 15,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 163,0 -0,4 18,5

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 2,7 la sută față de luna anterioară, până la 151 428,0 milioane lei, iar faţă de luna decembrie 2019 au înregistrat o creştere de 15,5 la sută (13,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 5,2 la sută (până la 122 950,9 milioane lei) față de luna precedentă și cu 11,2 la sută (9,0 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2019.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 34,8 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,4 la sută faţă de luna noiembrie 2020, ajungând până la nivelul de 146 415,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,5 la sută, până la 30 068,4 milioane euro). Comparativ cu luna decembrie 2019, indicatorul a crescut cu 16,2 la sută, exprimat în lei și cu 14,1 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,7 la sută faţă de luna noiembrie 2020, până la 105 252,0 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,8 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,3 la sută și de 13,2 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut până la nivelul de 41 163,0 milioane lei, înregistrând o scădere de 0,4 la sută faţă de luna noiembrie 2020 (scădere de 0,3 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu decembrie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 18,5 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 16,3 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 16 din 14 ianuarie 2021, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna decembrie 2020 a fost de 100,34 faţă de noiembrie 2020 şi 102,06 faţă de decembrie 2019.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 119,1 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 134 469,8 milioane lei (solduri la 31 decembrie 2020).