Banca Naţională a României Sigla-BNR

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2019 un sold de 384 993,5 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2019, aceasta a crescut cu 0,6 la sută (-0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2018 masa monetară s-a majorat cu 9,2 la sută (5,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 28 februarie 2019
(mil. lei)
feb. 2019/
ian. 2019
%
feb. 2019/
feb. 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 234 203,0 0,4 11,2
Numerar în circulaţie ** 68 807,9 1,0 9,5
Depozite overnight *** 165 395,1 0,2 11,9
M2 (masa monetară intermediară) 384 993,5 0,6 9,2
M1 234 203,0 0,4 11,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 150 790,5 0,9 6,3
M3 (masa monetară în sens larg) 384 993,5 0,6 9,2
M2 384 993,5 0,6 9,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 -100,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 28 februarie 2019
(mil. lei)
feb. 2019/
ian. 2019
%
feb. 2019/
feb. 2018
%
Masa monetară (M3) 384 993,5 0,6 9,2
Active externe nete** 177 327,1 1,7 7,0
Active interne nete*** 207 666,3 -0,3 11,2

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna februarie 2019 cu 0,1 sută (-0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2019, până la nivelul de 251 948,4 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,3 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,0 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,0 sută (4,0 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 12,7 la sută a componentei în lei (8,6 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 6,6 milioane lei a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 28 februarie 2019
(mil. lei)
feb. 2019/
ian. 2019
%
feb. 2019/
feb. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 251 948,4 -0,1 8,0
Credit neguvernamental în lei: 165 462,4 0,3 12,7
– gospodăriile populaţiei 96 527,6 0,6 18,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68 934,7 -0,1 5,5
Credit neguvernamental în valută: 86 486,0 -0,9 0,01
– gospodăriile populaţiei 37 340,0 -0,6 -9,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 146,0 -1,1 8,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna februarie 2019 cu 3,6 la sută faţă de luna ianuarie 2019, până la 101 182,9 milioane lei. La 28 februarie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 2,8 la sută (-1,0 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2018.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna februarie 2019 cu 0,6 la sută faţă de luna ianuarie 2019, până la nivelul de 333 275,8 milioane lei și cu 9,1 la sută (5,1 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 28 februarie 2019
(mil. lei)
feb. 2019/
ian. 2019
%
feb. 2019/
feb. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 333 275,8 0,6 9,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 219 888,1 0,4 5,7
– gospodăriile populaţiei 121 708,4 0,7 6,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 98 179,7 0,1 4,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 113 387,7 0,9 16,3
– gospodăriile populaţiei 81 649,6 1,1 19,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 31 738,1 0,2 8,5

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,7 la sută, până la 121 708,4 milioane lei, iar faţă de luna februarie 2018 au înregistrat o creştere de 6,8 la sută (2,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 98 179,7 milioane lei. La 28 februarie 2019, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 4,2 la sută (0,4 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2018.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 0,9 la sută faţă de luna ianuarie 2019, până la nivelul de 113 387,7 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,7 la sută, până la 23 913,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 14,4 la sută).

La 28 februarie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,1 la sută (0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută). La 28 februarie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 19,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 17,7 la sută) faţă de 28 februarie 2018.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 0,2 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare au crescut cu 0,1 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare exprimate în lei s-au majorat cu 8,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 6,7 la sută).

1Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 045,9 milioane lei (soldul la 28 februarie 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 92 137,0 milioane lei (soldul la 28 februarie 2019).