Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2020 un sold de 423 524,2 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2020, aceasta a crescut cu 1,0 la sută (0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2019 masa monetară (M3) s-a majorat cu 10,0 la sută (6,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 29 februarie 2020
(mil. lei)
feb. 2020/
ian. 2020
%
feb. 2020/
feb. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 273 791,9 0,6 16,9
Numerar în circulaţie ** 75 460,7 1,6 9,7
Depozite overnight *** 198 331,2 0,2 19,9
M2 (masa monetară intermediară) 423 524,2 1,0 10,0
M1 273 791,9 0,6 16,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 149 732,3 1,6 -0,7
M3 (masa monetară în sens larg) 423 524,2 1,0 10,0
M2 423 524,2 1,0 10,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 29 februarie 2020
(mil. lei)
feb. 2020/
ian. 2020
%
feb. 2020/
feb. 2019
%
Masa monetară (M3) 423 524,2 1,0 10,0
Active externe nete** 203 695,8 3,0 14,9
Active interne nete*** 219 828,4 -0,9 5,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna februarie 2020 cu 0,5 la sută (0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2020, până la nivelul de 271 057,1 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,0 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,1 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,6 la sută). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,6 sută (4,4 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,8 la sută a componentei în lei (6,5 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 3,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 29 februarie 2020
(mil. lei)
feb. 2020/
ian. 2020
%
feb. 2020/
feb. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 271 057,1 0,5 7,6
Credit neguvernamental în lei: 181 627,7 0,1 9,8
– gospodăriile populaţiei 110 409,0 1,0 14,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 218,6 -1,2 3,3
Credit neguvernamental în valută: 89 429,5 1,3 3,4
– gospodăriile populaţiei 34 009,4 -0,1 -8,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 55 420,1 2,2 12,8

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna februarie 2020 cu 3,9 la sută faţă de luna ianuarie 2020, până la 114 698,9 milioane lei. În raport cu februarie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 13,4 la sută (10,1 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna februarie 2020 cu 0,8 la sută faţă de luna ianuarie 2020, până la nivelul de 367 542,5 milioane lei și au crescut cu 10,3 la sută (7,0 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 29 februarie 2020
(mil. lei)
feb. 2020/
ian. 2020
%
feb. 2020/
feb. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 367 542,5 0,8 10,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 239 287,6 0,5 8,9
– gospodăriile populaţiei 133 614,2 1,5 9,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 105 673,4 -0,8 7,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 128 254,9 1,4 13,1
– gospodăriile populaţiei 93 183,3 1,5 14,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 35 071,6 1,3 10,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,5 la sută față de luna ianuarie 2020, până la 133 614,2 milioane lei, iar faţă de luna februarie 2019 au înregistrat o creştere de 9,9 la sută (6,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,8 la sută (până la 105 673,4 milioane lei) față de luna ianuarie 2020 și au crescut cu 7,6 la sută faţă de luna februarie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 1,4 la sută faţă de luna ianuarie 2020, până la nivelul de 128 254,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,7 la sută, până la 26 649,3 milioane euro). Comparativ cu februarie 2019, indicatorul, exprimat în lei, a crescut cu 13,1 la sută (majorarea a fost de 11,4 la sută dacă acesta este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,5 la sută (1,2 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2020; exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,7 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 14,0 la sută (majorarea a fost de 12,3 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 1,3 la sută (1,0 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2020 (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,6 la sută). Comparativ cu februarie 2019, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 10,6 la sută (exprimate în euro, acestea au crescut cu 9,0 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 927,3 milioane lei (soldul la 29 februarie 2020), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 104 771,6 milioane lei (soldul la 29 februarie 2020).