Banca Naţională a României Sigla-BNR

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2019 un sold de 382 664,2 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2018, aceasta a crescut cu 0,4 la sută (-0,4 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2018 masa monetară s-a majorat cu 9,7 la sută (6,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2019
(mil. lei)
ian. 2019/
dec. 2018
%
ian. 2019/
ian. 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 233 207,7 -0,9 11,9
Numerar în circulaţie ** 68 132,4 0,5 10,0
Depozite overnight *** 165 075,2 -1,4 12,7
M2 (masa monetară intermediară) 382 664,2 0,4 9,7
M1 233 207,7 -0,9 11,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 149 456,5 2,4 6,4
M3 (masa monetară în sens larg) 382 664,2 0,4 9,7
M2 382 664,2 0,4 9,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 -100,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2019
(mil. lei)
ian. 2019/
dec. 2018
%
ian. 2019/
ian. 2018
%
Masa monetară (M3) 382 664,2 0,4 9,7
Active externe nete** 174 300,9 4,6 9,7
Active interne nete*** 208 363,3 -2,9 9,6

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna ianuarie 2019 cu 0,5 la sută (-0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2018, până la nivelul de 252 190,9 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,4 la sută (-1,2 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 2,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,6 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,4 la sută (4,9 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 12,8 la sută a componentei în lei (9,2 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 0,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2019
(mil. lei)
ian. 2019/
dec. 2018
%
ian. 2019/
ian. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 252 190,9 0,5 8,4
Credit neguvernamental în lei: 164 935,3 -0,4 12,8
– gospodăriile populaţiei 95 938,7 0,3 18,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68 996,5 -1,4 5,4
Credit neguvernamental în valută: 87 255,6 2,1 0,9
– gospodăriile populaţiei 37 574,2 0,6 -9,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 681,4 3,3 9,9

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna ianuarie 2019 cu 0,6 la sută faţă de luna decembrie 2018, până la 104 919,1 milioane lei. La 31 ianuarie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 10,6 la sută (7,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2018.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna ianuarie 2019 cu 0,5 la sută faţă de luna decembrie 2018, până la nivelul de 331 427,6 milioane lei și cu 9,5 la sută (6,0 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2019
(mil. lei)
ian. 2019/
dec. 2018
%
ian. 2019/
ian. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 331 427,6 0,5 9,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 219 025,5 -0,6 6,2
– gospodăriile populaţiei 120 897,2 0,4 7,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 98 128,3 -1,8 4,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 112 402,0 2,8 16,7
– gospodăriile populaţiei 80 727,6 3,0 19,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 31 674,5 2,4 9,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 120 897,2 milioane lei, iar faţă de luna ianuarie 2018 au înregistrat o creştere de 7,4 la sută (3,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,8 la sută, până la 98 128,3 milioane lei. La 31 ianuarie 2019, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 4,7 la sută (1,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2018.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 2,8 la sută faţă de luna decembrie 2018, până la nivelul de 112 402,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 23 739,6 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 14,8 la sută).

La 31 ianuarie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 3,0 la sută (2,2 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,5 la sută). La 31 ianuarie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 19,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 18,0 la sută) faţă de 31 ianuarie 2018.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 2,4 la sută (1,5 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare au crescut cu 0,8 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare exprimate în lei s-au majorat cu 9,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 7,6 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 111,4 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 95 807,6 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2019).