Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2020 un sold de 419 528,8 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2019, aceasta a scăzut cu 0,7 la sută (-1,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2019 masa monetară (M3) s-a majorat cu 9,7 la sută (5,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2020
(mil. lei)
ian. 2020/
dec. 2019
%
ian. 2020/
ian. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 272 201,0 -1,7 16,7
Numerar în circulaţie ** 74 304,1 0,2 9,1
Depozite overnight *** 197 896,9 -2,4 19,9
M2 (masa monetară intermediară) 419 528,8 -0,7 9,7
M1 272 201,0 -1,7 16,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 147 327,8 1,1 -1,4
M3 (masa monetară în sens larg) 419 528,8 -0,7 9,7
M2 419 528,8 -0,7 9,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0.0 0.0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2020
(mil. lei)
ian. 2020/
dec. 2019
%
ian. 2020/
ian. 2019
%
Masa monetară (M3) 419 528,8 -0,7 9,7
Active externe nete** 197 812,8 8,8 13,5
Active interne nete*** 221 716,0 -7,9 6,4

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna ianuarie 2020 cu 0,8 la sută (0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2019, până la nivelul de 269 646,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,2 la sută (-0,2 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,9 la sută). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,9 sută (3,2 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 10,0 la sută a componentei în lei (6,2 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 1,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2020
(mil. lei)
ian. 2020/
dec. 2019
%
ian. 2020/
ian. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 269 646,8 0,8 6,9
Credit neguvernamental în lei: 181 405,5 0,2 10,0
– gospodăriile populaţiei 109 321,9 0,5 13,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 083,6 -0,2 4,5
Credit neguvernamental în valută: 88 241,2 1,9 1,1
– gospodăriile populaţiei 34 033,3 -0,8 -9,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 207,9 3,7 9,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna ianuarie 2020 cu 2,7 la sută faţă de luna decembrie 2019, până la 119 400,4 milioane lei. În raport cu ianuarie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 13,8 la sută (9,8 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2020 cu 0,9 la sută faţă de luna decembrie 2019, până la nivelul de 364 541,2 milioane lei și au crescut cu 10,0 la sută (6,2 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2020
(mil. lei)
ian. 2020/
dec. 2019
%
ian. 2020/
ian. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 364 541,2 -0,9 10,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 238 096,0 -1,5 8,7
– gospodăriile populaţiei 131 603,1 0,4 8,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 106 492,8 -3,7 8,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 126 445,2 0,4 12,5
– gospodăriile populaţiei 91 820,9 0,6 13,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 34 624,3 -0,3 9,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,4 la sută față de luna decembrie 2019, până la 131 603,1 milioane lei, iar faţă de luna ianuarie 2019 au înregistrat o creştere de 8,9 la sută (5,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 3,7 la sută (până la 106 492,8 milioane lei) față de luna decembrie 2019 și au crescut cu 8,5 la sută faţă de luna ianuarie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 0,4 la sută faţă de luna decembrie 2019, până la nivelul de 126 445,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 26 464,6 milioane euro). Comparativ cu ianuarie 2019, indicatorul, exprimat în lei, a crescut cu 12,5 la sută (majorarea a fost de 11,5 la sută dacă acesta este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 0,6 la sută (0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2019; exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,6 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 13,8 la sută (majorarea a fost de 12,7 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 0,3 la sută (-0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2019 (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,3 la sută). Comparativ cu ianuarie 2019, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 9,4 la sută (exprimate în euro, acestea au crescut cu 8,5 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 683,6 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2020), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 109 716,7 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2020).