Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2024 un sold de 668 960,7 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,2 la sută (-0,9 în termeni reali1) față de luna decembrie 2023, iar în raport cu ianuarie 2023 s-a majorat cu 10,8 la sută (3,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2024
(mil. lei)
ian. 2024/
dec. 2023
%
ian. 2024/
ian. 2023
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 403 510,9 -1,4 3,5
Numerar în circulaţie ** 110 624,3 0,4 7,9
Depozite overnight *** 292 886,6 -2,1 1,9
M2 (masa monetară intermediară) 668 960,7 0,2 10,8
M1 403 510,9 -1,4 3,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 265 449,7 2,7 24,3
M3 (masa monetară în sens larg) 668 960,7 0,2 10,8
M2 668 960,7 0,2 10,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2024
(mil. lei)
ian. 2024/
dec. 2023
%
ian. 2024/
ian. 2023
%
Masa monetară (M3) 668 960,7 0,2 10,8
Active externe nete** 341 538,6 4,3 20,8
Active interne nete*** 327 422,1 -3,8 2,0

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2024 cu 0,6 la sută față de decembrie 2023 (-1,7 la sută în termeni reali), până la nivelul de 384 757,7 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,5 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,5 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,5 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,8 la sută (-0,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,7 la sută (-1,6 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 5,0 la sută a componentei în lei (-2,2 la sută în termeni reali) și cu 7,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (6,0 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2024
(mil. lei)
ian. 2024/
dec. 2023
%
ian. 2024/
ian. 2023
%
Credit neguvernamental (total) ** 384 757,7 -0,6 5,7
Credit neguvernamental în lei: 263 539,0 -0,5 5,0
– gospodăriile populaţiei 152 839,3 0,2 4,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 110 699,7 -1,4 5,8
Credit neguvernamental în valută: 121 218,7 -0,8 7,1
– gospodăriile populaţiei 21 011,7 -1,7 -13,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 100 207,0 -0,7 12,7

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna ianuarie 2024 de 1,9 la sută față de luna decembrie 2023, până la 200 258,2 milioane lei. În raport cu ianuarie 2023, acesta s-a majorat cu 13,7 la sută (5,8 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna ianuarie 2024 cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 574 679,1 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,9 la sută (4,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 69,7 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,2 la sută față de luna decembrie 2023, până la 400 833,7 milioane lei. Comparativ cu luna ianuarie 2023, acestea s-au majorat cu 18,4 la sută (10,3 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2024
(mil. lei)
ian. 2024/
dec. 2023
%
ian. 2024/
ian. 2023
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 574 679,1 0,1 11,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 400 833,7 -0,2 18,4
– gospodăriile populaţiei 220 229,9 0,9 22,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 180 603,8 -1,6 13,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 173 845,3 1,0 -0,7
– gospodăriile populaţiei 120 328,4 0,5 -2,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 517,0 1,9 4,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută față de luna anterioară, până la 220 229,9 milioane lei și cu 22,7 la sută (14,3 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 1,6 la sută (până la 180 603,8 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna ianuarie 2023, au înregistrat o creștere de 13,6 la sută (5,8 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 30,3 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,0 la sută față de luna decembrie 2023, ajungând până la nivelul de 173 845,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,9 la sută, până la 34 937,5 milioane euro). Comparativ cu luna ianuarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 0,7 la sută (-1,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,5 la sută față de luna decembrie 2023, până la 120 328,4 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 2,8 la sută (-3,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,9 la sută față de luna decembrie 2023, până la 53 517,0 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu ianuarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 4,3 la sută (3,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 36 din 14 Februarie 2024, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2024 a fost 101,10 față de decembrie 2023 și 107,41 față de ianuarie 2023.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 32 648,4 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 167 609,7 milioane lei (solduri la 31 Ianuarie 2024).