Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2022 un sold de 575 750,0 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,1 la sută (-0,2 în termeni reali1) față de luna iunie 2022, iar în raport cu iulie 2021 s-a majorat cu 9,6 la sută (-4,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2022
(mil. lei)
iul. 2022/
iun. 2022
%
iul. 2022/
iul. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 410 798,3 1,0 9,9
Numerar în circulaţie ** 100 622,8 2,5 6,5
Depozite overnight *** 310 175,4 0,6 11,0
M2 (masa monetară intermediară) 575 750,0 1,1 9,6
M1 410 798,3 1,0 9,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 164 951,8 1,4 9,0
M3 (masa monetară în sens larg) 575 750,0 1,1 9,6
M2 575 750,0 1,1 9,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2022
(mil. lei)
iul. 2022/
iun. 2022
%
iul. 2022/
iul. 2021
%
Masa monetară (M3) 575 750,0 1,1 9,6
Active externe nete** 252 654,4 2,3 2,7
Active interne nete*** 323 095,7 0,2 15,7

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iulie 2022 cu 1,5 la sută față de iunie 2022 (0,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 358 174,1 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 71,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,2 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 2,4 la sută (2,7 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 16,8 la sută (1,6 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 18,0 la sută a componentei în lei (2,7 la sută în termeni reali) și a creșterii cu 13,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (13,5 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2022
(mil. lei)
iul. 2022/
iun. 2022
%
iul. 2022/
iul. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 358 174,1 1,5 16,8
Credit neguvernamental în lei: 257 138,9 1,2 18,0
– gospodăriile populaţiei 146 011,8 0,7 12,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 111 127,0 1,8 26,3
Credit neguvernamental în valută: 101 035,2 2,4 13,9
– gospodăriile populaţiei 25 622,1 -0,9 -12,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 75 413,1 3,6 26,5

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna iulie 2022 de 1,6 la sută față de luna iunie 2022, până la 166 782,9 milioane lei. În raport cu iulie 2021, acesta a crescut cu 4,5 la sută (-9,1 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna iulie 2022 cu 0,8 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 485 216,3 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 9,7 la sută (-4,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 62,2 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,3 la sută față de luna iunie 2022, până la 301 963,4 milioane lei. Comparativ cu luna iulie 2021, acestea au crescut cu 5,5 la sută (-8,2 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2022
(mil. lei)
iul. 2022/
iun. 2022
%
iul. 2022/
iul. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 485 216,3 0,8 9,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 301 963,4 0,3 5,5
– gospodăriile populaţiei 159 055,2 1,3 0,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 142 908,2 -0,8 12,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 183 252,9 1,7 17,3
– gospodăriile populaţiei 126 430,3 -0,02 13,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 56 822,7 5,8 28,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,3 la sută față de luna anterioară, până la 159 055,2 milioane lei și cu 0,2 la sută (-12,8 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 0,8 la sută (până la 142 908,2 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna iulie 2021 au înregistrat o creștere de 12,2 la sută (-2,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 37,8 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 1,7 la sută față de luna iunie 2022, ajungând până la nivelul de 183 252,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,9 la sută, până la 37 132,6 milioane euro). Comparativ cu luna iulie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 17,3 la sută (17,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,02 la sută față de luna iunie 2022, până la 126 430,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,2 la sută, până la 25 618,6 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 13,1 la sută (12,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 5,8 la sută față de luna iunie 2022, până la 56 822,7 milioane lei ( exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 6,1 la sută, până la 11 514,0 milioane euro). Comparativ cu iulie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 28,0 la sută (27,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 200 din 11 august 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna iulie 2022 a fost de 100,89 față de iunie 2022 și 114,96 față de iulie 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 21 157,1 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 145 625,8 milioane lei (solduri la 31 iulie 2022).