Banca Naţională a României Sigla-BNR

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2019 un sold de 390 477,8 milioane lei. Faţă de luna mai 2019, aceasta a crescut cu 0,3 la sută (0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2018 masa monetară s-a majorat cu 7,7 la sută (3,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2019
(mil. lei)
iun. 2019/
mai 2019
%
iun. 2019/
iun. 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 245 057,4 2,4 12,7
Numerar în circulaţie ** 71 542,0 1,6 10,0
Depozite overnight *** 173 515,3 2,7 13,9
M2 (masa monetară intermediară) 390 476,1 0,3 7,8
M1 245 057,4 2,4 12,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 145 418,7 -3,0 0,3
M3 (masa monetară în sens larg) 390 477,8 0,3 7,7
M2 390 476,1 0,3 7,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1,7 0,0 -98,8

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2019
(mil. lei)
iun. 2019/
mai 2019
%
iun. 2019/
iun. 2018
%
Masa monetară (M3) 390 477,8 0,3 7,7
Active externe nete** 171 846,0 -0,4 8,9
Active interne nete*** 218 631,7 0,9 6,8

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iunie 2019 cu 0,8 la sută (1,0 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2019, până la nivelul de 259 570,9 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,3 la sută (1,5 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,1 la sută). Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,1 sută (3,1 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,6 la sută a componentei în lei (5,5 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 2,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2019
(mil. lei)
iun. 2019/
mai 2019
%
iun. 2019/
iun. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 259 570,9 0,8 7,1
Credit neguvernamental în lei: 172 771,8 1,3 9,6
– gospodăriile populaţiei 101 152,6 1,3 13,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 619,2 1,3 4,0
Credit neguvernamental în valută: 86 799,1 -0,1 2,4
– gospodăriile populaţiei 35 971,0 -1,2 -8,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 828,1 0,6 12,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna iunie 2019 cu 4,5 la sută faţă de luna mai 2019, până la 100 098,5 milioane lei. La 30 iunie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 2,0 la sută (-1,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2018.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iunie 2019 cu 0,1 la sută faţă de luna mai 2019, până la nivelul de 336 975,1 milioane lei și au crescut cu 7,7 la sută (3,7 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2019
(mil. lei)
iun. 2019/
mai 2019
%
iun. 2019/
iun. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 336 975,1 0,1 7,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 220 065,7 -0,6 5,1
– gospodăriile populaţiei 124 396,2 1,0 8,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 95 669,5 -2,7 0,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 116 909,3 1,5 12,9
– gospodăriile populaţiei 84 813,6 1,0 15,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 32 095,7 2,8 6,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută, până la 124 396,2 milioane lei, iar faţă de luna iunie 2018 au înregistrat o creştere de 8,7 la sută (4,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 2,7 la sută, până la 95 669,5 milioane lei. La 30 iunie 2019, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 0,8 la sută faţă de 30 iunie 2018.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 1,5 la sută faţă de luna mai 2019, până la nivelul de 116 909,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,8 la sută, până la 24 689,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 12,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 11,1 la sută).

La 30 iunie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,0 la sută (1,2 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,3 la sută). La 30 iunie 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 15,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 13,8 la sută) faţă de 30 iunie 2018.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 2,8 la sută (3,1 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare au crescut cu 3,1 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare exprimate în lei s-au majorat cu 6,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 4,6 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8 845,3 milioane lei (soldul la 30 iunie 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 91 253,1 milioane lei (soldul la 30 iunie 2019).