Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2020 un sold de 443 745,8 milioane lei. Faţă de luna mai 2020, aceasta a scăzut cu 0,4 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2019 masa monetară (M3) s-a majorat cu 13,6 la sută (10,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2020
(mil. lei)
iun. 2020/
mai 2020
%
iun. 2020/
iun. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 298 820,0 0,5 21,9
Numerar în circulaţie ** 82 377,7 -0,3 15,1
Depozite overnight *** 216 442,4 0,9 24,7
M2 (masa monetară intermediară) 443 745,8 -0,4 13,6
M1 298 820,0 0,5 21,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 144 925,8 -2,3 -0,3
M3 (masa monetară în sens larg) 443 745,8 -0,4 13,6
M2 443 745,8 -0,4 13,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 -100

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2020
(mil. lei)
iun. 2020/
mai 2020
%
iun. 2020/
iun. 2019
%
Masa monetară (M3) 443 745,8 -0,4 13,6
Active externe nete** 209 824,5 -1,5 22,1
Active interne nete*** 233 921,3 0,6 7,0

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iunie 2020 cu 0,4 la sută (0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020, până la nivelul de 270 118,4 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,1 la sută (1,0 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 1,2 la sută (evoluția este similară și când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,1 sută (1,4 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 6,0 la sută a componentei în lei (3,4 la sută în termeni reali) şi cu 0,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scădere de 2,1 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2020
(mil. lei)
iun. 2020/
mai 2020
%
iun. 2020/
iun. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 270 118,4 0,4 4,1
Credit neguvernamental în lei: 183 178,7 1,1 6,0
– gospodăriile populaţiei 112 394,3 0,8 11,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 70 784,4 1,6 -1,2
Credit neguvernamental în valută: 86 939,8 -1,2 0,2
– gospodăriile populaţiei 33 103,3 -0,8 -8,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 836,5 -1,4 5,9

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna iunie 2020 cu 3,5 la sută faţă de luna mai 2020, până la 131 381,9 milioane lei. În raport cu iunie 2019, acesta a crescut cu 31,3 la sută (28,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au diminuat în luna iunie 2020 cu 0,4 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 382 099,3 milioane lei și au crescut cu 13,4 la sută (10,5 la sută în termeni reali) faţă de aceeași lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,0 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au diminuat cu 0,5 la sută față de luna mai 2020, până la 244 576,0 milioane lei, iar faţă de luna iunie 2019 au înregistrat o creştere de 11,1 la sută (8,3 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2020
(mil. lei)
iun. 2020/
mai 2020
%
iun. 2020/
iun. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 382 099,3 -0,4 13,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 244 576,0 -0,5 11,1
– gospodăriile populaţiei 139 667,5 0,4 12,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 104 908,6 -1,7 9,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 137 523,3 -0,1 17,6
– gospodăriile populaţiei 99 756,1 0,3 17,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 37 767,2 -1,4 17,7

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută față de luna anterioară, până la 139 667,5 milioane lei, iar faţă de luna iunie 2019 au înregistrat o creştere de 12,3 la sută (9,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 1,7 la sută (până la 104 908,6 milioane lei) față de luna precedentă și au crescut cu 9,7 la sută faţă de luna iunie a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 36,0 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au diminuat cu 0,1 la sută faţă de luna mai 2020, ajungând până la nivelul de 137 523,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,1 la sută, până la 28 400,4 milioane euro). Comparativ cu luna iunie 2019, indicatorul a crescut cu 17,6 la sută, exprimat în lei și cu 15,0 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei (exprimate în lei) au înregistrat o creştere de 0,3 la sută (0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020 (până la 99 756,1 milioane lei); evoluția este similară și când indicatorul este exprimat în euro.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 17,6 la sută (majorarea a fost de 15,0 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 1,4 la sută (-1,4 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020 (evoluția este similară și când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu iunie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 17,7 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 15,1 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 280,0 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 121 101,8 milioane lei (solduri la 30 iunie 2020).