Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2022 un sold de 569 291,7 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,02 la sută (-0,8 în termeni reali1) față de luna mai 2022, iar în raport cu iunie 2021 s-a majorat cu 9,6 la sută (-4,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2022
(mil. lei)
iun. 2022/
mai 2022
%
iun. 2022/
iun. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 406 676,2 0,5 10,9
Numerar în circulaţie ** 98 209,0 -0,3 5,8
Depozite overnight *** 308 467,2 0,7 12,6
M2 (masa monetară intermediară) 569 291,7 -0,02 9,6
M1 406 676,2 0,5 10,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 162 615,5 -1,3 6,5
M3 (masa monetară în sens larg) 569 291,7 -0,02 9,6
M2 569 291,7 -0,02 9,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2022
(mil. lei)
iun. 2022/
mai 2022
%
iun. 2022/
iun. 2021
%
Masa monetară (M3) 569 291,7 -0,02 9,6
Active externe nete** 246 884,7 0,5 8,4
Active interne nete*** 322 407,0 -0,4 10,5

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iunie 2022 cu 2,2 la sută față de mai 2022 (1,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 352 813,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,0 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,0 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 4,7 la sută (4,6 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 17,5 la sută (2,1 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 19,0 la sută a componentei în lei (3,4 la sută în termeni reali) și a creșterii cu 13,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (13,3 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2022
(mil. lei)
iun. 2022/
mai 2022
%
iun. 2022/
iun. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 352 813,6 2,2 17,5
Credit neguvernamental în lei: 254 192,8 1,3 19,0
– gospodăriile populaţiei 145 010,9 1,1 13,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 109 181,9 1,5 26,7
Credit neguvernamental în valută: 98 620,8 4,7 13,7
– gospodăriile populaţiei 25 854,6 -0,7 -12,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 766,3 6,7 27,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna iunie 2022 de 0,2 la sută față de luna mai 2022, până la 164 213,7 milioane lei. În raport cu iunie 2021, acesta a crescut cu 3,0 la sută (-10,5 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna iunie 2022 cu 0,01 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 481 120,1 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 9,8 la sută (-4,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 62,6 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,1 la sută față de luna mai 2022, până la 300 988,4 milioane lei. Comparativ cu luna iunie 2021, acestea au crescut cu 5,7 la sută (-8,1 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2022
(mil. lei)
iun. 2022/
mai 2022
%
iun. 2022/
iun. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 481 120,1 0,01 9,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 300 988,4 -0,1 5,7
– gospodăriile populaţiei 156 942,5 0,2 -0,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 144 045,9 -0,6 13,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 180 131,7 0,3 17,5
– gospodăriile populaţiei 126 455,1 -0,01 14,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 676,6 0,9 26,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,2 la sută față de luna anterioară, până la 156 942,5 milioane lei și au scăzut cu 0,5 la sută (-13,5 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 0,6 la sută (până la 144 045,9 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna iunie 2021 au înregistrat o creștere de 13,4 la sută (-1,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 37,3 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au diminuat cu 0,6 la sută față de luna aprilie 2022, ajungând până la nivelul de 179 642,4 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,5 la sută, până la 36 342,8 milioane euro). Comparativ cu luna mai 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 18,1 la sută (17,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,01 la sută față de luna mai 2022, până la 126 455,1 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,1 la sută, până la 25 570,3 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 14,2 la sută (13,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,9 la sută față de luna mai 2022, până la 53 676,6 milioane lei ( exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,9 la sută, până la 10 853,8 milioane euro). Comparativ cu iunie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 26,2 la sută (25,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 176 din 12 iulie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna iunie 2022 a fost de 100,76 față de mai 2022 și 115,05 față de iunie 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 21 069,5 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 143 144,2 milioane lei (solduri la 30 iunie 2022).