Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii mai 2019 un sold de 389 250,6 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2019, aceasta a scăzut cu 0,2 la sută (-0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2018 masa monetară s-a majorat cu 9,1 la sută (4,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2019
(mil. lei)
mai 2019/
apr. 2019
%
mai 2019/
mai 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 239 383,7 -1,0 13,3
Numerar în circulaţie ** 70 447,8 0,3 10,9
Depozite overnight *** 168 936,0 -1,5 14,3
M2 (masa monetară intermediară) 389 250,6 -0,2 9,2
M1 239 383,7 -1,0 13,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 149 866,9 1,0 3,2
M3 (masa monetară în sens larg) 389 250,6 -0,2 9,1
M2 389 250,6 -0,2 9,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2019
(mil. lei)
mai 2019/
apr. 2019
%
mai 2019/
mai 2018
%
Masa monetară (M3) 389 250,6 -0,2 9,1
Active externe nete** 173 175,2 -4,9 6,8
Active interne nete*** 216 075,3 3,9 11,1

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna mai 2019 cu 0,4 la sută (-0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2019, până la nivelul de 257 539,8 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,7 la sută (0,3 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,1 la sută). Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,7 sută (3,5 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 10,3 la sută a componentei în lei (5,9 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 3,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2019
(mil. lei)
mai 2019/
apr. 2019
%
mai 2019/
mai 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 257 539,8 0,4 7,7
Credit neguvernamental în lei: 170 614,7 0,7 10,3
– gospodăriile populaţiei 99 898,4 1,3 14,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 70 716,3 -0,03 4,8
Credit neguvernamental în valută: 86 925,2 -0,3 3,0
– gospodăriile populaţiei 36 397,7 -1,1 -8,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 527,4 0,3 13,3

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna mai 2019 cu 3,9 la sută faţă de luna aprilie 2019, până la 104 833,4 milioane lei. La 31 mai 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 3,6 la sută (-0,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2018.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna mai 2019 cu 0,2 la sută faţă de luna aprilie 2019, până la nivelul de 336 643,9 milioane lei și au crescut cu 9,1 la sută (4,8 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2019
(mil. lei)
mai 2019/
apr. 2019
%
mai 2019/
mai 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 336 643,9 -0,2 9,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 221 459,7 -0,3 6,6
– gospodăriile populaţiei 123 113,9 0,1 8,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 98 345,8 -0,7 4,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 115 184,1 -0,2 14,1
– gospodăriile populaţiei 83 975,2 0,7 17,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 31 209,0 -2,5 5,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 123 113,9 milioane lei, iar faţă de luna mai 2018 au înregistrat o creştere de 8,7 la sută (4,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,7 la sută, până la 98 345,8 milioane lei. La 31 mai 2019, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 4,1 la sută faţă de 31 mai 2018.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,2 la sută faţă de luna aprilie 2019, până la nivelul de 115 184,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,05 la sută, până la 24 255,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 14,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 11,7 la sută).

La 31 mai 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 0,7 la sută (0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,9 la sută). La 31 mai 2019, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 17,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 15,3 la sută) faţă de 31 mai 2018.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 2,5 la sută (-2,9 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2019 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare au scăzut cu 2,3 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare exprimate în lei s-au majorat cu 5,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 3,1 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8 856,9 milioane lei (soldul la 31 mai 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 95 976,6 milioane lei (soldul la 31 mai 2019).
Banca Naţională a României Sigla-BNR