Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii mai 2020 un sold de 445 553,9 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2020, aceasta a crescut cu 1,5 la sută (1,4 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2019 masa monetară (M3) s-a majorat cu 14,5 la sută (11,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2020
(mil. lei)
mai 2020/
apr. 2020
%
mai 2020/
mai 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 297 237,2 2,0 24,2
Numerar în circulaţie ** 82 622,9 2,5 17,3
Depozite overnight *** 214 614,2 1,8 27,0
M2 (masa monetară intermediară) 445 553,9 1,5 14,5
M1 297 237,2 2,0 24,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 148 316,7 0,4 -1,0
M3 (masa monetară în sens larg) 445 553,9 1,5 14,5
M2 445 553,9 1,5 14,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2020
(mil. lei)
mai 2020/
apr. 2020
%
mai 2020/
mai 2019
%
Masa monetară (M3) 445 553,9 1,5 14,5
Active externe nete** 213 032,5 7,0 23,5
Active interne nete*** 232 521,4 -3,1 7,3

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna mai 2020 cu 0,7 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2020, până la nivelul de 269 146,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,4 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 1,4 la sută (scădere similară dacă indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,5 sută (2,2 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 6,2 la sută a componentei în lei (3,8 la sută în termeni reali) şi cu 1,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scădere de 0,7 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2020
(mil. lei)
mai 2020/
apr. 2020
%
mai 2020/
mai 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 269 146,8 -0,7 4,5
Credit neguvernamental în lei: 181 157,1 -0,4 6,2
– gospodăriile populaţiei 111 167,3 -0,04 11,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 69 989,7 -1,0 -1,0
Credit neguvernamental în valută: 87 989,7 -1,4 1,2
– gospodăriile populaţiei 33 365,4 -0,9 -8,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 624,4 -1,6 8,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna mai 2020 cu 4,7 la sută faţă de luna aprilie 2020, până la 136 197,4 milioane lei. În raport cu mai 2019, acesta a crescut cu 29,9 la sută (27,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna mai 2020 cu 1,4 la sută faţă de luna anterioară până la nivelul de 383 546,2 milioane lei și cu 13,9 la sută (11,4 la sută în termeni reali) faţă de aceeași lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,1 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 1,9 la sută față de luna aprilie 2020, până la 245 820,1 milioane lei, iar faţă de luna mai 2019 au înregistrat o creştere de 11,0 la sută (8,5 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2020
(mil. lei)
mai 2020/
apr. 2020
%
mai 2020/
mai 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 383 546,2 1,4 13,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 245 820,1 1,9 11,0
– gospodăriile populaţiei 139 064,6 0,8 13,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 106 755,6 3,5 8,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 137 726,1 0,3 19,6
– gospodăriile populaţiei 99 437,3 0,5 18,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 38 288,8 -0,2 22,7

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,8 la sută față de luna anterioară, până la 139 064,6 milioane lei, iar faţă de luna mai 2019 au înregistrat o creştere de 13,0 la sută (10,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,5 la sută (până la 106 755,6 milioane lei) față de luna precedentă și cu 8,6 la sută faţă de luna mai a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,9 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,3 la sută faţă de luna aprilie 2020, ajungând până la nivelul de 137 726,1 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,3 la sută, până la 28 440,5 milioane euro). Comparativ cu luna mai 2019, indicatorul, exprimat în lei, a crescut cu 19,6 la sută (dacă este exprimat în euro, majorarea a fost de 17,3 la sută).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei (exprimate în lei) au înregistrat o creştere de 0,5 la sută (0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2020 (până la 99 437,3 milioane lei); exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,5 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 18,4 la sută (majorarea a fost de 16,1 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 0,2 la sută (-0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2020 (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la sută). Comparativ cu mai 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 22,7 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 20,3 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 19 480,4 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 116 717,0 milioane lei (solduri la 31 mai 2020).