Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii martie 2020 un sold de 433 934,7 milioane lei. Faţă de luna februarie 2020, aceasta a crescut cu 2,5 la sută (1,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2019 masa monetară (M3) s-a majorat cu 13,3 la sută (9,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2020
(mil. lei)
mar. 2020/
feb. 2020
%
mar. 2020/
mar. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 286 539,0 4,7 22,6
Numerar în circulaţie ** 77 599,5 2,8 11,6
Depozite overnight *** 208 939,4 5,3 27,3
M2 (masa monetară intermediară) 433 934,7 2,5 13,3
M1 286 539,0 4,7 22,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 147 395,7 -1,6 -1,3
M3 (masa monetară în sens larg) 433 934,7 2,5 13,3
M2 433 934,7 2,5 13,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2020
(mil. lei)
mar. 2020/
feb. 2020
%
mar. 2020/
mar. 2019
%
Masa monetară (M3) 433 934,7 2,5 13,3
Active externe nete** 197 627,7 -3,0 13,7
Active interne nete*** 236 306,9 7,5 12,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2020 cu 0,6 la sută (0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2020, până la nivelul de 272 551,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,8 la sută (0,3 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,8 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2 la sută). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,9 sută (3,8 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,2 la sută a componentei în lei (5,9 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 2,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2020
(mil. lei)
mar. 2020/
feb. 2020
%
mar. 2020/
mar. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 272 551,0 0,6 6,9
Credit neguvernamental în lei: 183 031,1 0,8 9,2
– gospodăriile populaţiei 111 431,6 0,9 14,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 599,5 0,5 2,4
Credit neguvernamental în valută: 89 519,9 0,1 2,6
– gospodăriile populaţiei 33 805,1 -0,6 -9,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 55 714,8 0,5 11,3

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna martie 2020 cu 10,1 la sută faţă de luna februarie 2020, până la 126 263,4 milioane lei. În raport cu martie 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 22,0 la sută (18,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna martie 2020 cu 2,2 la sută faţă de luna februarie 2020, până la nivelul de 375 730,2 milioane lei și au crescut cu 13,6 la sută (10,2 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2020
(mil. lei)
mar. 2020/
feb. 2020
%
mar. 2020/
mar. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 375 730,2 2,2 13,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 239 222,0 -0,03 10,2
– gospodăriile populaţiei 133 417,1 -0,1 10,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 105 804,9 0,1 10,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 136 508,3 6,4 20,0
– gospodăriile populaţiei 97 492,3 4,6 17,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 39 016,0 11,2 26,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,1 la sută față de luna februarie 2020, până la 133 417,1 milioane lei, iar faţă de luna martie 2019 au înregistrat o creştere de 10,0 la sută (6,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,1 la sută (până la 105 804,9 milioane lei) față de luna februarie 2020 și au crescut cu 10,5 la sută faţă de luna martie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 6,4 la sută faţă de luna februarie 2020, până la nivelul de 136 508,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 6,2 la sută, până la 28 289,5 milioane euro). Comparativ cu martie 2019, indicatorul, exprimat în lei, a crescut cu 20,0 la sută (majorarea a fost de 18,4 la sută dacă acesta este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 4,6 la sută (4,1 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2020; exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 4,3 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 17,7 la sută (majorarea a fost de 16,1 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 11,2 la sută (10,7 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2020 (exprimate în euro, acestea au crescut cu 11,0 la sută). Comparativ cu martie 2019, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 26,2 la sută (exprimate în euro, acestea au crescut cu 24,5 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 14 151,7 milioane lei (soldul la 31 martie 2020), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 112 111,6 milioane lei (soldul la 31 martie 2020).