Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2019 un sold de 411 920,6 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2019, aceasta a crescut cu 1,9 la sută (1,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2018 masa monetară (M3) s-a majorat cu 9,5 la sută (5,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2019
(mil. lei)
nov. 2019/
oct. 2019
%
nov. 2019/
nov. 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 265 446,9 3,2 15,6
Numerar în circulaţie ** 73 904,8 1,7 10,1
Depozite overnight *** 191 542,1 3,8 17,8
M2 (masa monetară intermediară) 411 920,6 1,9 9,5
M1 265 446,9 3,2 15,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 146 473,7 -0,4 0,03
M3 (masa monetară în sens larg) 411 920,6 1,9 9,5
M2 411 920,6 1,9 9,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 -100

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2019
(mil. lei)
nov. 2019/
oct. 2019
%
nov. 2019/
nov. 2018
%
Masa monetară (M3) 411 920,6 1,9 9,5
Active externe nete** 183 722,9 -1,6 11,0
Active interne nete*** 228 197,7 4,9 8,3

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna noiembrie 2019 cu 0,1 la sută (-0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2019, până la nivelul de 268 671,9 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,6 la sută (0,4 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,3 la sută). Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,2 sută (3,3 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,7 la sută a componentei în lei (5,7 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 2,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2019
(mil. lei)
nov. 2019/
oct. 2019
%
nov. 2019/
nov. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 268 671,9 0,1 7,2
Credit neguvernamental în lei: 180 427,7 0,6 9,7
– gospodăriile populaţiei 108 139,5 1,0 13,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 288,3 0,1 4,1
Credit neguvernamental în valută: 88 244,2 -0,8 2,4
– gospodăriile populaţiei 34 611,5 -0,6 -8,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 632,7 -1,0 10,5

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna noiembrie 2019 cu 7,2 milioane lei faţă de luna octombrie 2019, până la 109 968,6 milioane lei. În raport cu noiembrie 2018, creditul guvernamental s-a majorat cu 5,8 la sută (2,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2019 cu 1,8 la sută faţă de luna octombrie 2019, până la nivelul de 356 610,9 milioane lei și cu 9,9 la sută (5,9 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2019
(mil. lei)
nov. 2019/
oct. 2019
%
nov. 2019/
nov. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 356 610,9 1,8 9,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 232 791,8 1,7 7,8
– gospodăriile populaţiei 127 876,9 1,4 7,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 104 914,9 2,0 7,9
Depozite în valută ale rezidenţilor: 123 819,1 2,0 14,0
– gospodăriile populaţiei 89 479,9 1,5 16,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 34 339,2 3,4 9,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,4 la sută față de luna octombrie 2019, până la 127 876,9 milioane lei, iar faţă de luna noiembrie 2018 au înregistrat o creştere de 7,8 la sută (3,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,0 la sută (până la 104 914,9 milioane lei) față de luna octombrie 2019 și cu 7,9 la sută faţă de luna noiembrie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 2,0 la sută faţă de luna octombrie 2019, până la nivelul de 123 819,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,6 la sută, până la 25 913,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 14,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 11,1 la sută).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,5 la sută (1,3 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2019; exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,1 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, creșterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei a fost de 16,1 la sută (majorarea a fost de 13,1 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 3,4 la sută (3,1 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2019 (exprimate în euro, acestea au crescut cu 2,9 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 9,0 la sută (exprimate în euro, acestea au crescut cu 6,2 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 409,4 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 100 559,2 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2019).