Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2020 un sold de 477 295,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,7 la sută (1,6 la sută în termeni reali 1) faţă de luna octombrie 2020, iar în raport cu noiembrie 2019 s-a majorat cu 15,9 la sută (13,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2020
(mil. lei)
nov. 2020/
oct. 2020
%
nov. 2020/
nov. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 328 696,6 2,4 23,8
Numerar în circulaţie ** 87 992,4 2,1 19,1
Depozite overnight *** 240 704,2 2,5 25,7
M2 (masa monetară intermediară) 477 295,6 1,7 15,9
M1 328 696,6 2,4 23,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 148 598,9 0,2 1,5
M3 (masa monetară în sens larg) 477 295,6 1,7 15,9
M2 477 295,6 1,7 15,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2020
(mil. lei)
nov. 2020/
oct. 2020
%
nov. 2020/
nov. 2019
%
Masa monetară (M3) 477 295,6 1,7 15,9
Active externe nete** 216 342,5 -1,1 19,4
Active interne nete*** 260 953,1 4,2 13,1

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna noiembrie 2020 cu 0,7 la sută faţă de luna octombrie 2020 (0,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 281 001,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,3 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 30,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,4 la sută (evoluție similară când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,6 sută (2,4 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 8,0 la sută a componentei în lei (5,7 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 2,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 4,2 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2020
(mil. lei)
nov. 2020/
oct. 2020
%
nov. 2020/
nov. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 281 001,0 0,7 4,6
Credit neguvernamental în lei: 194 788,1 1,1 8,0
– gospodăriile populaţiei 118 001,5 0,8 9,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 76 786,6 1,7 6,2
Credit neguvernamental în valută: 86 213,0 -0,4 -2,3
– gospodăriile populaţiei 31 627,7 -1,2 -8,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 585,3 0,0 1,8

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna noiembrie 2020 cu 2,2 la sută faţă de luna octombrie 2020, până la 141 924,5 milioane lei. În raport cu noiembrie 2019, acesta a crescut cu 26,1 la sută (23,5 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2020 cu 1,5 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 410 279,6 milioane lei și cu 15,0 la sută (12,6 la sută în termeni reali) faţă de aceeași lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,4 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,2 la sută față de luna octombrie 2020, până la 264 420,1 milioane lei, şi cu 13,6 la sută (11,2 la sută în termeni reali) faţă de noiembrie 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2020
(mil. lei)
nov. 2020/
oct. 2020
%
nov. 2020/
nov. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 410 279,6 1,5 15,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 264 420,1 1,2 13,6
– gospodăriile populaţiei 147 498,4 1,0 15,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 116 921,8 1,4 11,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 145 859,5 2,1 17,8
– gospodăriile populaţiei 104 535,9 0,8 16,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 323,5 5,7 20,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută față de luna anterioară, până la 147 498,4 milioane lei, iar faţă de luna noiembrie 2019 au înregistrat o creştere de 15,3 la sută (12,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,4 la sută (până la 116 921,8 milioane lei) față de luna precedentă și cu 11,4 la sută (9,1 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,6 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 2,1 la sută faţă de luna octombrie 2020, ajungând până la nivelul de 145 859,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,2 la sută, până la 29 929,1 milioane euro). Comparativ cu luna noiembrie 2019, indicatorul a crescut cu 17,8 la sută, exprimat în lei și cu 15,5 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută faţă de luna octombrie 2020, până la 104 535,9 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,8 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,8 la sută și de 14,5 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, s-au majorat până la nivelul de 41 323,5 milioane lei, înregistrând o creștere de 5,7 la sută faţă de luna octombrie 2020 (evoluție similară când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu noiembrie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 20,3 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 18,0 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 323 din 11 decembrie 2020, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna noiembrie 2020 a fost de 100,13 faţă de octombrie 2020 şi 102,14 faţă de noiembrie 2019.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 922,8 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 131 001,7 milioane lei (solduri la 30 noiembrie 2020).