Banca Naţională a României Sigla-BNR

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2019 un sold de 400 422,3 milioane lei. Faţă de luna august 2019, aceasta a crescut cu 1,0 la sută (0,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2018 masa monetară (M3) s-a majorat cu 9,3 la sută (5,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2019
(mil. lei)
sep. 2019/
aug. 2019
%
sep. 2019/
sep. 2018
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 256 884,3 2,6 15,4
Numerar în circulaţie ** 72 819,8 -0,03 8,3
Depozite overnight *** 184 064,0 3,7 18,5
M2 (masa monetară intermediară) 400 422,3 1,0 9,4
M1 256 884,3 2,6 15,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 143 538,0 -1,7 -0,01
M3 (masa monetară în sens larg) 400 422,3 1,0 9,3
M2 400 422,3 1,0 9,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 -100

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2019
(mil. lei)
sep. 2019/
aug. 2019
%
sep. 2019/
sep. 2018
%
Masa monetară (M3) 400 422,3 1,0 9,3
Active externe nete** 187 835,0 -0,7 17,2
Active interne nete*** 212 587,3 2,6 3,2

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2019 cu 0,8 la sută (0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2019, până la nivelul de 266 776,2 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,6 la sută (0,5 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,7 la sută). Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,7 sută (4,1 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,7 la sută a componentei în lei (6,0 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 3,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2019
(mil. lei)
sep. 2019/
aug. 2019
%
sep. 2019/
sep. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 266 776,2 0,8 7,7
Credit neguvernamental în lei: 177 717,3 0,6 9,7
– gospodăriile populaţiei 105 838,6 1,2 13,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 878,8 -0,3 4,1
Credit neguvernamental în valută: 89 058,8 1,2 3,9
– gospodăriile populaţiei 35 179,6 -0,3 -8,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 879,2 2,3 14,0

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna septembrie 2019 cu 2,5 la sută faţă de luna august 2019, până la 107 466,2 milioane lei. În raport cu septembrie 2018, creditul guvernamental s-a majorat cu 5,6 la sută (2,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2019 cu 1,3 la sută faţă de luna august 2019, până la nivelul de 346 102,4 milioane lei și cu 10,0 la sută (6,3 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2018.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2019
(mil. lei)
sep. 2019/
aug. 2019
%
sep. 2019/
sep. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 346 102,4 1,3 10,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 226 422,0 1,6 8,5
– gospodăriile populaţiei 124 941,7 0,3 8,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 101 480,2 3,2 8,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 119 680,4 0,7 12,9
– gospodăriile populaţiei 87 498,1 1,5 14,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 32 182,4 -1,3 8,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută față de luna august 2019, până la 124 941,7 milioane lei, iar faţă de luna septembrie 2018 au înregistrat o creştere de 8,8 la sută (5,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,2 la sută (până la 101 480,2 milioane lei) față de luna august și cu 8,2 la sută faţă de luna septembrie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 0,7 la sută faţă de luna august, până la nivelul de 119 680,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,2 la sută, până la 25 190,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 12,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 10,8 la sută).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,5 la sută (1,4 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2019; exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, creșterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei a fost de 14,6 la sută (majorarea a fost de 12,5 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 1,3 la sută (-1,4 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2019 (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 1,7 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, indicatorul exprimat în lei, s-a majorat cu 8,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 6,3 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 576,8 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2019), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 97 889,4 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2019).