Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii septembrie 2021 un sold de 535 908,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,5 la sută (-0,3 la sută în termeni reali1) față de luna august 2021, iar în raport cu septembrie 2020 s-a majorat cu 16,2 la sută (9,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2021
(mil. lei)
sep. 2021/
aug. 2021
%
sep. 2021/
sep. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 382 977,4 0,9 21,5
Numerar în circulaţie ** 94 905,9 -0,1 11,9
Depozite overnight *** 288 091,5 1,2 25,0
M2 (masa monetară intermediară) 535 908,3 0,5 16,2
M1 382 997,4 0,9 21,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 152 910,9 -0,4 5,0
M3 (masa monetară în sens larg) 535 908,3 0,5 16,2
M2 535 908,3 0,5 16,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2021
(mil. lei)
sep. 2021/
aug. 2021
%
sep. 2021/
sep. 2020
%
Masa monetară (M3) 535 908,3 0,5 16,2
Active externe nete** 248 503,4 -0,4 14,6
Active interne nete*** 287 404,9 1,3 17,7

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2021 cu 1,6 la sută față de august 2021 (0,7 la sută în termeni reali), până la nivelul de 314 569,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 71,6 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 2,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,4 la sută ( 0,1 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 13,4 la sută (6,7 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 18,4 la sută a componentei în lei (11,4 la sută în termeni reali) și a majorării cu 2,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (0,7 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2021
(mil. lei)
sep. 2021/
aug. 2021
%
sep. 2021/
sep. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 314 569,8 1,6 13,4
Credit neguvernamental în lei: 225 288,6 2,1 18,4
– gospodăriile populaţiei 133 766,4 1,3 15,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 91 522,2 3,2 23,7
Credit neguvernamental în valută: 89 281,2 0,4 2,3
– gospodăriile populaţiei 28 540,0 -1,1 -11,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 60 741,3 1,0 10,5

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna septembrie 2021 cu 1,4 la sută față de luna august 2021, până la 162 675,5 milioane lei. În raport cu septembrie 2020, acesta a crescut cu 21,2 la sută (14,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2021 cu 0,6 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 452 453,4 milioane lei și cu 13,9 la sută (7,2 la sută în termeni reali) față de septembrie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,4 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,1 la sută față de luna august 2021, până la 291 278,6 milioane lei și au crescut cu 13,8 la sută (7,1 la sută în termeni reali) față de septembrie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2021
(mil. lei)
sep. 2021/
aug. 2021
%
sep. 2021/
sep. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 452 453,4 0,6 13,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 291 278,6 -0,1 13,8
– gospodăriile populaţiei 158 187,4 -0,1 11,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 133 091,3 -0,2 16,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 161 174,8 1,9 14,1
– gospodăriile populaţiei 114 901,5 1,6 12,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 273,3 2,7 18,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la 158 187,4 milioane lei, iar față de luna septembrie 2020 au înregistrat o creștere de 11,4 la sută (4,8 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,2 la sută (până la 133 091,3 milioane lei) față de luna precedentă și au crescut cu 16,8 la sută (9,9 la sută în termeni reali) față de luna septembrie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,6 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 1,9 la sută față de luna august 2021, ajungând până la nivelul de 161 174,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,6 la sută, până la 32 579,7 milioane euro). Comparativ cu luna septembrie 2020, indicatorul a crescut cu 14,1 la sută, exprimat în lei și cu 12,4 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută față de luna august 2021, până la 114 901,5 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,3 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,7 la sută (10,9 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,7 la sută față de luna august 2021, până la 46 273,3 milioane lei (2,4 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu septembrie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 18,0 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 16,1 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 265 din 12 octombrie 2021, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2021 a fost de 100,84 față de august 2021 și 106,29 față de septembrie 2020.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 584,7 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 151 090,8 milioane lei (solduri la 30 septembrie 2021).