La 30 aprilie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 38.304 milioane euro, față de 35.709 milioane euro la 31 martie 2021.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 4.173 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală totală de 3.500 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 1.578 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, plăti de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.881 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2021 au fost de 43.185 milioane euro, faţă de 40.497 milioane euro la 31 martie 2021.

Plăţile scadente în luna mai 2021 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 222 milioane euro.