Inaugurarea la mijlocul lunii decembrie 2020 a Centrului de studii asupra muzicilor secolului al XIX-lea/ Centre for Nineteenth-Century Music Studies (CNCMS) la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti este un eveniment care concretizează fizic şi on line rezultatul unor luni de muncă susținută, coordonată de muzicologul Nicolae Gheorghiță, prorector cu cercetarea și relațiile internaționale și director al Direcției de Cercetare, Inovare și Informare (DCII) din UNMB.

În timpuri tulburi în care întreaga lume artistică și academică se confruntă cu mari dificultăți, cu adaptări și reinventări, CNCMS își propune să contribuie cu un mic pas la consolidarea comunității internaționale de cercetare, prin inițierea și susținerea unor colaborări științifice și educaționale de mare valoare pentru domeniul muzical.

Centrul (https://unmb.ro/cncms) pune la dispoziția membrilor, partenerilor și colaboratorilor, cursanților și comunității academice a UNMB un fond digital de carte, partitură și manuscrise și o bază de date bibliografică ce cuprinde peste 6000 de titluri și documente de referință pentru cultura muzicală românească și internațională pe secolul al XIX-lea.

Centrul de studii asupra muzicilor secolului al XIX-lea (CNCMS) este o unitate de cercetare-dezvoltare de profil creată prin proiect FDI în anul 2020, cu scopul dezvoltării capacității de cercetare a Școlii Doctorale și a Direcției de Cercetare, Inovare și Informare (DCII) din cadrul Universității Naționale de Muzică din București.

În numai 8 luni, s-au pus bazele unei platforme instituționale care promovează cercetarea de vârf din domeniul muzical și al studiilor conexe, axată pe secolul al XIX-lea, prin cooperarea științifică și educațională cu parteneri din țară și din străinătate.

Inițiativa CNCMS a luat naștere pentru a aduce partea noastră de Europă la standardele de cercetare în domeniu din occident: nicio universitate sau unitate de cercetare din centrul și răsăritul Europei (inclusiv România) nu avea un centru axat pe studierea muzicilor secolului al XIX-lea. Singurul consorțiu de acest tip în Europa este inițiat de Durham University, iar parteneriatul include alte 5 instituții: Centre d’Histoire du XIX siècle (Sorbonne), University of Birmingham, Aarhus University – Danemarca, McGill University – Canada și Monash University – Australia. În noiembrie 2019, directorul consorțiului, prof. Bennett Zon, a fost prezent la conferința organizată de UNMB, Elites and their musics, iar în urma acesteia, UNMB (rector prof. dr. univ. Diana Moş) a fost invitată să adere, începând cu anul 2020, la consorțiul celor 6 universități ce studiază muzicile secolului al XIX-lea. CNCMS este organismul care ne facilitează accesul către acest important orizont de cercetare.

Proiectele derulate de UNMB în ultimii trei ani și, în mod special, cele două congrese de muzicologie și etnomuzicologie organizate de DCII și Școala Doctorală în toamna anului trecut (Musical and cultural osmoses in the Balkans – www.ims2019bucharest.ro; Elites and their musics. Music and Music-Making in the 19th-Century South-Eastern Europe Salons, proiect finanțat prin CNFIS-FDl), precum și numeroasele dezbateri tematice cu cei peste 180 de specialiști prezenți la evenimente, provenind din 23 de țări, au evidențiat necesitatea stringentă a înființării CNCMS în această parte a Europei.

Inaugurarea CNCMS și totodată încheierea proiectului derulat de UNMB anul acesta au fost marcate printr-o conferință internațională interdisciplinară desfășurată online, în perioada 10-11 decembrie 2020. Sub genericul Music, Multiculturality and Sociability in the 19th-Century Central and South-Eastern European Salons, conferința a pus în discuție impactul determinant al salonului occidental și al muzicilor acestuia asupra instituției similare din Europa Centrală și Balcani, ca unul dintre instrumentele esențiale de apartenență la modernitate, de transfer și de construcție a identității sociale și culturale a elitelor din aceste zone în secolul al XIX-lea, în dorința lor intensă de sincronizare cu gusturile Occidentului. Au participat 16 invitați din 7 țări, iar keynote speakers au fost Walter Zev Feldman – Senior Researcher în cadrul New York University, Abu Dhabi, Bennett Zon – director al consorțiului Centre for Nineteenth-Century Studies de la Durham University și Ralf Martin Jäger de la Institutul de Muzicologie din cadrul Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

Unul dintre obiectivele principale ale CNCMS constă în crearea unei rețele de colaborare internațională care să ofere studenților doctoranzi și personalului didactic și de cercetare din UNMB resurse științifice și expertiză managerială în vederea inițierii și derulării de proiecte interdisciplinare la nivel național și internațional, având ca subiect muzicile secolului al XIX-lea. În acest sens, au fost deja încheiate nu mai puțin de 16 parteneriate cu instituții prestigioase din România și din străinătate: Academia de Arte – Universitatea din Novi Sad, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Academia de Științe și Arte din Croația, Muzeul Național „George Enescu”, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” (Academia Română), Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Centrul de Interpretare și Cercetare a Muzicii din Era Otomană (Universitatea din Istanbul), The Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM) – Lisabina, Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Colegiul Noua Europă, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Universitatea București, Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș aflată sub patronajul Casei Regale a României.

Parteneriatul cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș a fost semnat chiar în timpul Conferinței Inaugurale CNCMS, în data de 10 decembrie, în cadrul unei reuniuni găzduite de UNMB.

Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului CNCMS au fost editate deja două publicații: Simfonia a IV-a de George Enescu (finalizată de Pascal Bentoiu) a fost publicată în premieră într-o ediție cu prefață bilingvă la Editura UNMB (https://unmb.ro/cncms/publicatii/simfonia-nr-4-g-enescu/), cu un studiu introductiv de Dan Dedium, iar volumul colectiv ce reunește Muzici ale saloanelor din Balcanii secolului al XIX-lea este în curs de apariție la aceeași editură.