În MO nr. 1116 din 29.12.2018 a fost publicată OUG  nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care modifică, printre altele, Codul Fiscal şi Codul Muncii, oferind facilităţi fiscale angajatilor din domeniul construcţiilor.

O primă modificare este cea referitoare la salariul minim aplicabil salariaţilor din domeniul construcţiilor. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Modificarea este aplicabilă doar persoanelor fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă şi pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii: angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

 • 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
 • 2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
 • 2363 – Fabricarea betonului;
 • 2364 – Fabricarea mortarului;
 • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
 • 2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
 • 2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
 • 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
 • 0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
 • 0812 –  Extracţia pietrisului şi nisipului;
 • 711 –  Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

Tratamentul fiscal aplicabil salariaţilor ce îndeplinesc condiţiile de mai sus, astfel:

 • Aceştia vor fi scutiţi de la plata impozitului pe venit în cotă de 10%, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv;
 • Tot pentru perioada perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei de asigurări sociale (pensii) va fi diminuată cu 3,75%, devenind astfel 21,25%. Mai mult, nivelul contribuţiei nu poate fi mai mic decât 21,25% din salariul minim aplicat sectorului construcţiilor ;
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (10%) nu va fi datorată de persoanele fizice ce îndeplinesc condiţiile de mai sus în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv ;
 • Cu referire la contribuţiile angajatorului, contribuţia asiguratorie de muncă se va diminua de la 2.25% aplicat la baza de calcul la 0.3375% din baza de calcul conform prevederilor Codului Fiscal.

Astfel, pentru un salariu brut de 3.000 lei, salariul net cuvenit angajatului care îndeplineşte condiţiile de mai sus va fi 2.362 lei, iar costul angajatorului total va fi de 3.010 lei.

Vechimea în muncă şi stagiile de cotizare la sistemul de asigurări pentru şomaj, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru concedii medicale nu vor fi afectate de aceste modificări. Perioadele în care salariaţii din domeniul construcţiilor vor fi scutiţi de la anumite contribuţii sociale vor reprezenta perioade de cotizare şi aceştia vor putea beneficia de sistemul public de sănătate, pensii şi şomaj.