Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a deschis în timp record cazul în care 21 de familii gay reprezentate de Asociația ACCEPT cer României reglementarea parteneriatului civil pentru a asigura recunoașterea și protejarea prin lege a vieții lor private și de familie, conform articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cele 21 de familii reclamă și faptul că ele sunt în acest moment discriminate de statul român, pentru că în mod repetat Parlamentul și Guvernul României au refuzat în ultimii 13 ani reglementarea parteneriatului civil, interzicând în același timp accesul cuplurilor de același sex la căsătoria în România sau recunoașterea căsătoriilor și parteneriatelor civile încheiate de acestea în alte state, inclusiv în state membre ale Uniunii Europene.

Cauza, intitulată Buhuceanu și Ciobotaru împotriva României, pune laolaltă 21 de familii reprezentate de Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului. Acest caz este unul istoric și aduce în fața celei mai importante instanțe de drepturile omului la nivel european situația familiilor bazate pe cupluri de același sex din România. Mai mult, acest caz reunește 42 de petenţi, cel mai mare număr de persoane gay şi lesbiene care au solicitat vreodată protecția vieții lor de familie într-un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Am început acest demers pentru că dorim ca familia noastră să fie recunoscută de stat prin lege. Victor și cu mine formăm o familie de mai bine de 6 ani și merităm același respect și aceleași drepturi ca celelalte familii din România. De la dezincriminarea relațiilor între persoane de același sex în 2001, Parlamentul României nu a mai făcut nimic pentru a asigura protecția familiilor din comunitatea noastră, ba din contră, a căutat să interzică orice formă de recunoaştere, în ciuda realității sociale din România. Numărul mare de familii pe care ACCEPT le reprezintă arată tocmai cât de mare este nevoia reglementării parteneriatului civil în țara noastră,” a declarat Florin Buhuceanu, membru ACCEPT și unul dintre reclamanți.

„Prin refuzurile repetate și constante de a reglementa parteneriatului civil, statul român  încalcă în mod flagrant atât Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și însăși Constituția României. Din 2015, hotărârea CEDO în cauza Oliari împotriva Italiei obligă toate statele membre ale Consiliului Europei să recunoască viața de familie pentru cuplurile gay printr-o lege care conferă drepturi substanțiale, similare căsătoriei,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului. „În iulie 2018 și CCR a statuat în cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT că în România, conform Constituției, cuplurile gay au același drept la familie ca și cuplurile heterosexuale. Noi cerem la CEDO reglementarea parteneriatului civil în România, drepturi egale pentru familii egale și compensație morală proporțională cu suferința produsă. Unele cupluri pe care le reprezentăm formează o familie de peste 15 ani și au înfruntat probleme numerose, de la recunoașterea bunurilor comune, obținerea unor credite bancare ca familie, recunoașterea statutului de aparținător în sistemul medical sau de co-asigurat în sistemul public de asigurări de sănătate,” a adăugat aceasta.

Cele 42 de persoane reprezentate în acest caz de ACCEPT vin din 19 județe ale României și se împart în 13 cupluri de femei lesbiene şi 8 cupluri de bărbați gay. Cele 21 de familii sunt reprezentative și pentru diversitatea etnică a României, cea mai tânără persoană reprezentată are 21 de ani, cea mai matură 53 de ani, iar media de vârstă a petenţilor este de 35 de ani.  Cel mai longeviv cuplu reprezentat de ACCEPT formează o familie de 20 de ani.

România este una din cele 6 state membre UE care nu oferă nicio formă de protecție legală pentru familiile bazate pe cupluri de același sex. Pe aceeași listă se mai regăseasc Polonia, Lituania, Letonia, Slovacia și Bulgaria.